CEO
Merey Nursultanov
CBDO
Dana Nursultanova
BI Director
Galym Baibolov
BI Team Lead
Adilet Mussabekov
Head of the Academy
Yerlan Adylkhanov
Scientific Consultant
Medet Nursultanov
Senior Data-engineer
Alexey Perepelitsa
Chief Accountant
Gulzhikhan Sarmanova
Senior BI Analyst
Anel Aryngazina
UX/UI Designer
Zhаnylsyn Sеmbayeva
BI Analyst
Arnagul Tashbayeva
BI Analyst
Ali Kussainov
BI Analyst
Kamilya Beshirova
Data-engineer
Tamerlan Zhussupov
BI Analyst
Indira Ulanova
Project Leader
Ansat Baitan
BI Analyst
Saltanat Suleimenova
2022 © Geometry.